Football in the Nordic Countries: Practices, Equality and Influence

Sakprosa

Oversikt

Denne boken utforsker fotballkultur, organisasjon og utvikling i de fem nordiske landene - Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Disse landene representerer en viktig casestudie innen sportskultur, politikk og ledelse, og er formet av unike tradisjoner i deres sivile samfunn og innen sosial velferd og offentlig politikk.

Den første delen av boken utforsker fotballens utviklingsvei i hvert land, og ser på hvordan fotballen kom til Skandinavia og hvordan den har blitt forvandlet fra en frivillig samfunnsaktivitet til en profesjonell idrett samtidig som den har blitt nært knyttet til det globale fotballsystemet . Den andre delen belyser sentrale problemstillinger – inkludert historiske, moderne og kritiske aspekter – på tvers av tre temaer: profesjonalisering og endring av praksis; likestilling og kjønn; og støttespillere, publikum og kultur. Boken er skrevet av et team av forfattere med en blanding av erfaring som akademikere og utøvere innen fotball, og sporer konturene av den særegne nordiske modellen som inntar en fremtredende posisjon i det globale fotballsystemet.

Dette skinner fascinerende nytt lys på forholdet mellom fotball og det bredere samfunnet, og er uvurderlig lesning for studenter og forskere som er interessert i fotball, sportsledelse, sportspolitikk eller sportens historie, kultur eller sosiologi og for alle som er involvert i spillet. .

  • Språk: Engelsk
  • Antall sider: 272
  • Publisert: 26. august 2020
  • Utgivelsesland: Storbritannia